-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Kommunikasjon i sanntid

Introduksjon

Bedrifter tar både kortsiktige og langsiktige strategiske beslutninger som krever iverksettelse av tiltak for effektiv måloppnåelse. De fleste bedrifter bruker teknologi som muliggjør en rask igangsettelse av kommunikasjonstiltak både fysisk og digitalt. Ansatte trenger både kunnskap og ferdigheter i det å utføre strategiske beslutninger taktisk i sanntid, samt evaluere og analysere effekten av tiltakene og optimalisere disse.

Kommunikasjon i Sanntid er et ferdighetskurs, der studenten aktivt må tilegne seg teori og praksisrelatert kunnskap for å utføre et eget digitalt prosjekt. Studentene utarbeider en digital forretningside i form av en blogg/hjemmeside med tilhørende strategi, de skaper relevant innhold, markedsfører nettsiden til foreslått målgruppe gjennom egnede kanaler, måler resultater underveis og gjør optimaliseringer for å nå strategiske mål. Gjennom hele kurset skal studentene beskrive hva de har gjort, reflektere og kritisk sammenstille arbeidet med teori i form av videopresentasjoner og skriftlige arbeider.

I Kommunikasjon og sanntid benyttes grunnteorier og modeller fra både markedskommunikasjon og digital markedsføring. Kurset har et særlig fokus på digitale kommunikasjonstiltak for å oppnå strategiske mål. Alle planlagte tiltak skal forankres i en strategi og teori med tilhørende målemetoder for effekter. Det legges stor vekt på at studentene analyserer og evaluerer taktiske valg og tiltak basert på utvalgt strategi og teori.

Kursets innhold

Kurset gjennomføres over to semester og inkluderer mange ulike temaer knyttet til digital kommunikasjon og markedsføring. Blant annet:

 • Påvirkningsteorier
 • Kommunikasjonsteorier
 • Utvikling og gjennomføring av digitale bedriftsstrategier
 • Bruk av innsikt som beslutningsgrunnlag
 • Utforming av digitale personas ut fra utvalgte målgrupper
 • Budskapsutvikling og planlegging av digitalt innhold
 • Utforme, igangsette og evaluere målsettinger knyttet til bedrifters digitale strategi
 • Igangsette planlagte digitale kommunikasjonstiltak i ulike medier, som eide-, fortjente- og betalte medier
 • Utvikle og analysere eventer som tiltak i markedsmiksen
 • Utforming av digitale kampanjer, inkl. kommunikasjonsmål og mediemål
 • Analysere effekter av digital markedskommunikasjon
 • Optimalisering av gjennomførte tiltak (for eksempel gjennom SEO og PPC)
 • Aktivt bruk av digitale verktøy, blant annet hjemmesider/Wordpress, Google Analytics, Tag Manager.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.