-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Kommunikasjon i sanntid

Introduksjon

Kurset består av to tema: markedskommunikasjon og digital markedsføring. Målet med kurset er at studentene skal kunne planlegge, utarbeide og iverksette kommunikasjonsstrategier på ulike nivå og med ulike formål. Alle taktiske valg og virkemidler forankres i en strategi og teori med tilhørende målemetoder for effekter. Det legges stor vekt på at studentene analyserer og evaluerer taktiske valg og virkemidler basert på tidligere strategiske valg og teori.

I kurset skal studentene utarbeide en digital forretningside i form av en blogg/hjemmeside, produsere innhold til bloggen/hjemmesiden og iverksette kommunikasjonstiltak. Underveis i semesteret skal studentene måle aktivitet og analysere data fra bloggen/hjemmesiden og kritisk sammenstille dette med teori.

Kursets innhold

Kurset gjennomføres over to semester og består av 2 hovedtema:

Tema 1 Markedskommunikasjon

 • Påvirkningsteorier
 • Kommunikasjonsteorier
 • Utforming av kampanjer, inkl. kommunikasjonsmål og mediemål
 • Bruk av forundersøkelser/ innsikt
 • Budskapsutvikling og planlegging
 • Egenskaper ved mediekanaler, inkl. sosiale medier
 • Utvikle og analysere fysiske eventer

Tema 2 Digital markedsføring

 • Utvikling av digitale bedriftsstrategier
 • Tilegne innsikt til bruk i beslutninger
 • Utforme, igangsette og evaluere objektiver knyttet til bedrifters digitale strategi
 • Igangsette planlagte tiltak i ulike medier, som eide-, fortjente- og betalte medier
 • Optimalisering, testing og synlighet, A/B-testing
 • Kundereise og kontaktpunkter
 • Optimalisering av tiltak (SEM/ SEO + innhold)
 • Klikk, salg og registrering
 • Utvikle og analysere digitale eventer
 • Aktivt bruk av digitale verktøy
 • Analyser, raske iterasjoner og beslutninger

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.