-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Kommunikasjon og engasjement

Introduksjon

Kurset består av fire deler: digital engasjement, digital kommunikasjon, merkevarebygging og krisekommunikasjon. De to første delene går i høstsemesteret, de to andre i vårsemesteret.

Kurset er forankret i teorier om markedskommunikasjon, overtalelse, påvirkningsmuligheter og effekter.

Kurset handler først og fremst om engasjement, som kan være både positiv og negativt. Sentrale tema er hvordan engasjement kobles til viral kommunikasjon, budskap og merkevarer. Et viktig mål i kurset er at studentene skal kunne analysere og bruk digitale medier i praksis.

Kursets innhold

Del 1 - Digital engasjement

 • Digital historieforteller med bruk av audiovisuelle virkemidler
 • Prinsipper for god skriftlig og visuell kommunikasjon
 • Teamarbeid i praksis
 • Introduksjon til kommunikasjonsstrategi og taktiske virkemidler, eks. bruk av «influencers» og "hashtags"
 • Etisk dømmekraft

Del 2 - Digital kommunikasjon

 • Bruk av sosiale medier i ulike bransjer
 • Kommunikasjonsbegrep- og teorier
 • Relasjoner til interessegrupper
 • Omdømme og samfunnsansvar
 • Funksjoner og verktøy innen kommunikasjon, samt målemetoder

Del 3 - Merkevarebygging

 • Forstå hva merkevarer er og ikke er
 • Ha kunnskap om de ledende teorier som knyttes til å gjøre merkevarer sterke i markedet
 • Bruke modeller og metoder for å strategisk planlegge endringer og nye elementer i et merke
 • Ha kunnskap om merkekommunikasjon

Del 4 - Krisekommunikasjon

 • Negativ engasjement
 • «Issue management», grunnleggende teorier
 • Utvikle strategier og planer for effektiv bruk av digitale medier før, under og etter krisen

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.