-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Kommunikasjon og engasjement

Introduksjon

Dette er et grunnleggende introduksjonskurs til bachelorprogrammet "Digital kommunikasjon og markedsføring". Vi vil kombinere noen innledende praktiske erfaringer innen engasjement på nett og sosiale medier med grunnleggende teoretiske refleksjoner som vil hjelpe deg å bygge en forståelse for sentrale prinsipper og dynamikk innen digital kommunikasjon.

Kurset er delt inn i fire deler. De to første delene undervises i høstsemesteret, og de to andre delene i vårsemesteret. For en beskrivelse av de fire delene, se avsnittet om "Kursinnhold".

Kurset er forankret i teori om kommunikasjon, sosiale medier og overtalelse. Kurset retter seg først og fremst mot engasjement, som kan være både positivt og negativt. Sentrale elementer involverer hvordan engasjement er knyttet til digital kommunikasjon, budskap og merkenavn. Et viktig mål for emnet er at studentene skal kunne analysere og forstå sosiale og digitale medier, og se muligheter og utfordringer ved å bruke disse mediene til strategisk kommunikasjonspraksis.

Kursets innhold

Kurset er delt inn i fire deler.

Del 1 "Kommersielle brukere av Instagram" fokuserer på den praktiske bruken av internett, og da fortrinnsvis Instagram. Den første delen vil hjelpe deg å stille viktige spørsmål når du prøver å forstå og administrere digital kommunikasjon (f.eks. stille spørsmål om sentrale utfordringer og problemstillinger når du prøver å være synlig og relevant, få flere følgere, motivere til engasjement osv.).

Del 2 «Kommunikasjon i det digitale samfunnet: oversikt og grunnleggende begreper» introduserer grunnleggende begreper og teorier for å forstå sosiale medier og hvordan det påvirker ulike former og profesjoner for kommunikasjon. Her fokuseres det på sentrale begreper og teorier som hjelper oss å forstå og analysere sosiale medier og deres effekter. Det legges vekt på å utvikle en kritisk forståelse av sosiale medier for fremtidige journalister, PR-utøvere og markedsførere.

Del 3 «Positivt engasjement: bygge merkevarer på sosiale medier» setter søkelys på hvordan bedrifter kan utvikle og bygge merkevarer ved hjelp av sosiale medier, samt hvordan skape verdifulle forbrukeropplevelser. Hvordan selskapet kan fremme tillit og lojalitet blant forbrukere er også omtalt i denne delen.

Del 4 "Negativt engasjement: hvordan håndtere kriser i sosiale medier" ser deretter på hva som skjer når engasjementet på sosiale medier blir "surt" og det oppstår kriser og skandaler. Hvordan kan bedrifter håndtere disse situasjonene gjennom kommunikasjon i sosiale medier, og hvordan kan man forberede seg på kriser eller til og med forhindre dem? Strategier for både forebygging og reparasjon av bedriftens skadde omdømme og image, samt «problemhåndtering» er temaer som diskuteres i denne delen.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.