-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Kommunikasjon og påvirkning

Kursets innhold

  • Multimodal textual theories; rhetoric, semiotic, narratology and hermeneutics 
  • Organizational communication 
  • Corporate social responsibility (building trust and credibility) 
  • Crisis communication (handling resistance) 
  • Planning, analyzing, and producing messages (multimodal texts) 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.