Utdrag fra kursbeskrivelse

Kreditt- og depotjus

Kursets innhold

Kurset Kreditt- og depotjus behandler rettsregler som har særlig betydning for de sikkerheter som kreves/stilles for bankenes utlån og regler som har betydning for bankenes rettigheter og interesser i konkurranse med andre rettighetshavere. Hovedvekten er lagt på panteretten og konkursretten. Disse emner inngår i kurset:

  • Pengekravsrett
  • Panterett
  • Tinglysning og registrering
  • Tvangsfullbyrdelse
  • Konkurs/akkord (gjeldsforhandling)

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.