-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Ledelse av kreativ næring

Introduksjon

Det stilles strengere krav til organisasjoner innen kreativ næring enn tidligere. Dette har ført til at kulturledelse har blitt et eget fag for å beskrive mer spesifikke utfordringer og muligheter for ledere i kulturfeltet og kreativ næring.

Basert på generell ledelses- og organisasjonsteori samt forskning og kunnskap om kulturorganisasjoner belyser kurset flere utfordringer knyttet til ledelse av kreativ næring. Hvordan kombinere kunstneriske og kreative ambisjoner med økonomistyring? Hvordan lykkes med tverrfaglig samarbeid? Hvordan lede medarbeidere med høye krav til autonomi? Hvordan kombinere innovasjon og risiko med krav til resultater? Hvordan skape effektive grupper for kreative prosesser? Hvordan lykkes som frilanser? Hvordan skape vekst basert på frivillig arbeidskraft? Disse blir møtt med utgangspunkt i seks av de mest utbredte formene for organisering innen kreativ næring 1) institusjoner 2) grupper 3) begivenheter 4) frilansere 5) nettverk 6) produksjon.

Kursets innhold

  • RESPLO: Hvordan forstå resultater, omgivelser, struktur, prosesser og ledelse i kreativ næring?
  • Kulturledelse
  • Institusjoner - "Kunstfabrikken"
  • Grupper - "Verktstedet"
  • Begivenheter - "Festivalen"
  • Frilansere - "Frirommet"
  • Nettverk - "Nomadeleiren"
  • Produksjon - "Prosjektet"

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.