-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Makroøkonomi for økonomer

Introduksjon

Makroøkonomi er studiet av et lands økonomi som helhet. Faget dreier seg om fenomener som vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser fra år til år, arbeidsledighet, prisstigning og underskudd eller overskudd i utenriksøkonomien. Analyser av hvordan myndighetene kan påvirke den makroøkonomiske utviklingen gjennom finanspolitikk og pengepolitikk står sentralt i dette faget.

Kursets innhold

 • Introduksjon til makroøkonomi
 • Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer 
 • Befolkningsutvikling og nasjoners velstand 
 • Produktivitet, økonomisk vekst og ulikhet
 • Arbeidsmarkedet: institusjoner og arbeidsledighet
 • Penger, kreditt og valuta
 • Konjunkturer
 • Aktivabobler og finanskriser 
 • Inflasjon, forventet inflasjon og produksjonsgap 
 • Penge- og finanspolitikk
 • Realrente og sparing

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.