-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Makroøkonomi og økonomiske anvendelse

Kursets innhold

 1. Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer
 2. Langsiktig økonomisk vekst og inntektsfordeling mellom arbeid og kapital.
 3. Solow-modellen for kapitalakkumulering og økonomisk vekst på lang sikt.
 4. Betydningen av politiske og økonomiske institusjoner og politikk for nasjonalinntekt og rikdom.
 5. Inntektsulikhet, økonomisk vekst og langsiktig bærekraft.
 6. Naturressurser, miljø og økonomisk vekst
 7. Modellbasert analyse av kortsiktige effekter av penge- og finanspolitikken på samlet sysselsetting og produksjon.
 8. Penge- og finanspolitikk under faste og fleksible valutakurser.
 9. Kort- og langsiktig makroforsyningsfunksjoner og Phillips-kurver.
 10. Pengepolitikk under fleksibel inflasjonsmålsetting.
 11. Finanspolitikk: Mål og virkemidler. Bruk av petroleumsinntekter og realvalutakursen.
 12. Makroøkonomisk utvikling av norsk økonomi. Eiendelsbobler, finans- og statsgjeldskriser.
 13. Langsiktige effekter av finanspolitikken.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.