-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Markedsføring og strategi

Introduksjon

Kurset gir en innføring i strategiske og markedsføringsrelevante perspektiver, analyser og ledelsesprinsipper. Strategi opererer først og fremst på et bedrifts- og konsernnivå, mens markedsføringsledelse opererer på et produkt- og produktkategorinivå og kundesegmentnivå. 

Gjennom kurset vil studentene opparbeide kunnskap om strategiske analyser og utvikle en forståelse for helhetlig strategisk tenking hvor analysene er ett hjelpemiddel for å fatte strategiske beslutninger som har betydning for bedrifters overlevelse og vekst. Studentene vil opparbeide seg kunnskap om hvordan markedsføring er koblet til strategiske beslutninger. 

Markedsføringsledelse omhandler hvordan virksomheten organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud, samt hvordan virksomheten systematisk og kontinuerlig analyserer markedet og konkurransen. En sentral oppgave i markedsføringsledelse er hvordan virksomheten skal sikre nåværende og fremtidige inntekter, og er således et overordnet ledelsesansvar.   

Både strategisk ledelse og markedsføringsledelse er grunnleggende i en ledelsesutdanning og inngår derfor som basiskurs i alle BIs bachelorstudier. 

Kursets innhold

 • Strategi   
  • Introduksjon til strategi og markedsføring  
  • Verdiskaping   
  • Ressursanalyse- konkurransefortrinn  
  • Aktivitetsanalyse med ulike logikker  
  • Makro omgivelser med PESTEL  
  • Konkurranse- Dynamiske strategier  
  • Bransjer - Innovasjon og digitalisering  
  • Samarbeidsstrategier- allianser, fusjoner og oppkjøp  
  • Hvor ønsker vi å komme? Misjon, visjon og forretningsidé  
  • Strategiske beslutninger og valg  
  • Strategi og bærekraft, samfunnsansvar og etikk  
 • Markedsføringsledelse
  • Markedsplan og markedsplanlegging  
  • Verdiskapning og ledelse av kundeportefølje  
  • Verdiskapning og ledelse av produktportefølje  
  • Verdiskapning og ledelse av merkevarer  
  • Kundeheterogenitet og segmentering 
  • Forstå kundene   
  • Økonomisk analyse av markedsføringens effektivitet og lønnsomhet 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.