Utdrag fra kursbeskrivelse

Masteroppgave i regnskap og revisjon

Introduksjon

Dette kurset gjelder studenter som har fått godskrevet et selvstendig arbeid som delvis oppfyller kravene til en masteroppgave, jf. GRA 1920. En mastergrad omfatter et selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng (Masterforskriften § 6). Enkelte studenter som tas opp på Master i regnskap og revisjon (MRR), har tidligere gjennomført studier på masternivå som omfatter selvstendig arbeid som etter gjeldende regler kan godskrives som selvstendig arbeid, men som utgjør mindre enn 30 studiepoeng. Slike studenter vil etter søknad kunne få utarbeide en påbyggingsoppgave i samsvar med denne kursbeskrivelsen.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.