-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Masteroppgave i regnskap og revisjon

Introduksjon

En mastergrad omfatter et selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng (Masterforskriften § 6).

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.