-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Matematikk for økonomer

Introduksjon

Matematikk for økonomer er et grunnleggende matematikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk administrative fag.

Kursets innhold

  • Elementær algebra og løsning av likninger og likningssystemer
  • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponensial og logaritmefunksjoner
  • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
  • Rekker og finansmatematikk
  • Enkel integrasjon
  • Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimum- og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelses Lagranges metode)
  • Matrisebegrepet og løsning av likninger med bruk av Gauss-eliminasjon.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.