-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Matematisk analyse

Introduksjon

Matematisk analyse er et videregående matematikkurs som bygger på førsteårskurset i matematikk.

Kursets innhold

Kapittel referanser til Sydsæter et. al:

 1. Optimeringsproblemer for funksjoner av flere variabler: kap. 17.1 - 17.6
 2. Optimering under bibetingelser (generelle Lagranges-problemer): kap. 18.1 - 18.4, 18.6 - 18.7
 3. Implisitt gitte funksjoner og implisitt derivasjon: kap. 7.1,7.2, 15.1-15.3
 4. Differensiering. Lineære og kvadratiske approksimasjoner: kap. 7.4, 7.5, 15.8, 15.9
 5. Elastisiteter: kap. 7.7, 14.10
 6. Homogene funksjoner: kap. 15.6
 7. Ikke-lineær programmering: kap. 20.1 - 20.3
 8. Likningssystemer (mål-middel analyse): kap. 15.10, 12.2
 9. Gauss eliminasjonsmetode for lineære likningssystemer: kap. 12.8
 10. Matrisealgebra: kap. 12.1 - 12.7
 11. Determinanter og inverser: kap. 13.1 - 13.8
 12. Integrasjon: Delvis integrasjon og integrasjon ved substitusjon: kap. 10.5 - 10.6
 13. Differensiallikninger: kap. 11.9, 11.10

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.