Introduksjon

This is a basic mathematics course that spans two semesters. It aims to prepare the student for quantitative courses in economics and finance. The first semester (autumn) covers basic mathematical skills in algebra, equations, inequalities, functions and their graphs, and differentiation. The second semester (spring) focuses on more advanced calculus and some financial mathematics.

Kursets innhold

  • Basic algebra
  • Solving equations and inequalities. Systems of equations
  • Functions and graphs
  • Differentiation and its use in economics
  • Basic financial mathematics
  • Basic integration
  • Functions of two variables. Partial differentiation and Langrange's method
  • Determinants and Cramer's rule

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.