-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Mikroøkonomi - økonomisk teori

Introduksjon

 

  Kursets innhold

  • Maksimering av nytte
  • Profittmaksimering
  • Industridynamikk
  • Spill teori
  • Markeder og effektivitet
  • Kapitalmarkedet
  • Arbeidsmarkedet
  • Skatter og offentlig politikk
  • Økonomisk organisering: insentiver og kontrakter

  Forbehold

  Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.