-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Norsk og internasjonal forsikring (NIF)

Introduksjon

Kurset er primært beregnet for ansatte som har vært ansatt i forsikringsnæringen noen år og som har behov for å se næringens posisjon i samfunnet og dens relasjon til utlandet og utenlandske markeder. Kurset utgjør en del av Forsikringsprogrammet til Bachelor of Management

Kursets innhold

  •  Offentlig kontroll med forsikringsselskapenes virksomhet
  •  Nyere norsk forsikringshistorie
  •  Sentrale næringspolitiske utfordringer
  •  Forsikringsnæringens omdømme og samfunnsansvar
  •  Forsikring i EU og EØS – utvikling, regulering, forhold til land utenfor EU, særskilt Norge
  •  Det internasjonale forsikringsmarked – overordnet struktur, sentrale problemstillinger

Londonmarkedet – Lovgivning, offentlig kontroll, Lloyd’s, meglere, utenlandske selskaper

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.