Utdrag fra kursbeskrivelse

Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller

Introduksjon

For å lykkes med innovasjon må bedrifter gjennomføre en digital transformasjon, etablere en innovasjonskultur, og utvikle sin forretningsmodell. Dette har blitt mye viktigere bare i løpet av de siste to-tre årene. Dette programmet gir deg de verktøyene som skal til og viser hvordan de skal brukes i praksis.

Vi ser to mega-trender rundt oss - fremvekst av eksponensielle teknologier og verdiskaping basert på tjenesteinnovasjon. Med denne bakgrunnen fokuserer vi i dette programmet på digital transformasjon, innovasjonskultur, og implementering av nye forretningsmodeller og plattformer.

Teknologiene utvikler seg med eksponentiell hastighet, enten det gjelder kunstig intelligens, Internet of Things, Big Data, elastisk cloud computing, eller andre forhold. For det andre kommer de største inntektene i avanserte økonomier som vår egen i økende grad fra tjenester, og ikke fra produkter. Det skjer derfor en transformasjon i norske bedrifter og organisasjoner. 

Selv om innovasjonsfaget og verdiskaping har endret seg fundamentalt de siste årene, anvender organisasjoner ofte tradisjonelt tankegods basert på produktinnovasjon. I dette programmet fokuserer vi på nye, konkrete verktøy for innovasjonsledelse både i teori og praksis.

Programmet gir ledere ny kunnskap om digitale innovasjonsprosesser og forretningsmodeller, og økte ferdigheter i å utvikle dem. En innovasjon er utvikling av en idé eller kombinasjoner av kjente ideer og innsikter som utvikles og lanseres i et marked med tanke på økonomisk eller ikke-økonomisk verdiskaping. En innovasjonsprosess dekker alt fra nyskaping til kommersialisering og realisering. I programmet skal deltakerne lære å lede utvikling, digitalisering og kommersialisering av nye produkter, prosesser, tjenester og konsepter, og derigjennom skape økte verdier for egen resultatenhet og bedrift. I programmet gis en grundig og konkret gjennomgang av teori og praksis knyttet til nyskaping og kommersialiseringinnovasjon.

Å utvikle og realisere nye innovasjonerforretningsområder og forretningsmodeller reiser en rekke utfordringer. Til dette hører ikke bare digitalisering, men også for eksempel bruk av ny teknologi, nye markedskanaler, nye organisasjonsformer og kommunikasjonsmedier, og utvikling av nye produkter, prosesser, tjenester og konsepter. Digital transformasjon er mer enn digitalisering, det er også endring i forhold som organisasjonsformer og innovasjonskultur. Videre Deretter handler forretningsutvikling om å restrukturere virksomheten slik at de finansielle og kunnskapsmessige investeringer som medgår i utviklingsarbeidet kan resultere i tilstrekkelig økonomisk avkastning.

Hver deltager skal utvikle en prosjektoppgave som anvender innsikter fra programmet for å utvikle eller kommersialisere en innovasjon som ventes å føre til økt lønnsomhet for egen bedrift, resultatenhet eller for en kunde/klient.

Programmet inkluderer et opphold i San Francisco, Berkeley og Silicon Valley for å gi faglig inspirasjon og innholdinnsikter om innovasjonsledelse, nye digitale forretningsmodeller og innovasjonskultur fra et dynamisk område som er svært forskjellig fra de fleste sider ved de norske innovasjonsmiljøene.

Målgruppe
Programmet er primært rettet inn mot ledere og mellomledere som arbeider med forretningsmessige målsetninger, digitaliseringstrategi, forretningsmodellerutvikling, markedsføring, organisasjonsutvikling eller IT og som ønsker å utvide sin kunnskaps- og ledelsesmessige kompetanse innen innovasjon og digital transformasjon. Programmet er også relevant for ansatte i offentlig sektor som arbeider med innovasjon, kommersialisering og verdiskaping på nasjonalt, regionalt, eller lokalt nivå eller som er engasjert i utviklingen av offentlige tjenester overfor publikum.

Kursets innhold

1. samling: Introduksjon til digitalisering, innovasjon, og forretningsmodeller.
2. samling: Utvikling av nye produkter, prosesser, og tjenester.
3. samling: Innovasjon og nye forretningsmodeller
4. samling: Digital transformasjon, nye forretningsmodeller, innovasjonkultur, og nye trender i Silicon Valley
5. samling: Implementering av justert forretningsmodell for egen bedrift eller resultatenhet

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.