-

Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i økonometri. Faget økonometri består av statistiske metoder for å kvantifisere økonomiske sammenhenger. Slike metoder brukes både i økonomisk-administrative fag og i andre samfunnsvitenskaper. Kurset har en grunnleggende internasjonal innretning gjennom lærebok, anvendelser og fagets egenart. Kurset gir opplæring i digitale verktøy for å analysere data. 

Kursets innhold

  1. Lineær regresjonsanalyse med én forklaringsvariabel
  2. Lineær regresjonsanalyse med flere forklaringsvariabler
  3. Ikke-lineære regresjonsfunksjoner
  4. Intern og ekstern validitet
  5. Regresjon med paneldata
  6. Probit og logit regresjoner
  7. Regresjoner med instrumentvariabler
  8. Eksperimenter og kvasi-eksperimenter

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.