-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Økonomi- og forretningsforståelse

Introduksjon

Formålet med kurset er å belyse de bedriftsøkonomiske drivkreftene bak handel av produkter og tjenester, forståelse for forretningsdrift, virksomhetsstyring. I lys av forretningsforståelse gjennomgås relevant teori, relevante kalkulasjoner og relevante metoder, alt med tanke å styre virksomheten best mulig gjennom optimale beslutninger samt utvikling av ønsket kultur.

Kurset omhandler dessuten en gjennomgang av ulike tiltak, eksempelvis kontinuerlig forbedring og/eller kostnadskutt, som kan iverksettes for å øke verdien, lønnsomheten, av virksomheten.

Kurset har som formål å tydeliggjøre gjeldene teorier og metoder som benyttes i praksis i dag, samtidig som kurset tar for seg utviklingstrekk og viser hvilke endringer det bedriftsøkonomiske fagområdet sannsynligvis står overfor.

Kursets innhold

Økonomistyring og strategi

 • Bedriftsøkonomisk logikk, bedriftsøkonomiske beslutninger og sammenhengen til virksomhetens strategi
 • Forretningsøkonomi og beslutninger, praktiske kalkulasjoner
 • Økonomistyring, modellering, målstyring, valg av KPIer (Kritiske PrestasjonsIndikatorer)

Optimale verdikjeder og lean-ledelse

 • Verdikjedeoptimering
 • Ressursoptimering, praktiske kalkulasjoner
 • Lean ledelse og lean økonomi

Sirkulær økonomi og konkurransekraft

 • Fra maksimering av eierverdi til maksimering av eierverdi og delt verdi, samtidig!
 • Bedriftsøkonomi og betydningen av eksternaliteter
 • Sirkulær økonomi
 • Fleksibilitetslogikk og betydningen av dette for utviklingen av fagområdet økonomistyring.

  Eksempler:

  • Påliteligheten i anbefaling til beslutning avhenger både av datakvalitet og metode.
  • Beslutninger gir gjerne atferdsendringer som det bør tas hensyn til under utredningen.
  • Optimale valg avhenger av hva slags data/informasjon man legger til grunn for hva som kommer til å skje i fremtiden
  • Forstå betydningen av at markedene raskt kan endre seg, både som følge av økt erkjennelse blant kundenes om at konsekvensene av et høyt globalt forbruk av ressurser kan være svært ødeleggende samt mulighetene for at det vedtas inngripende reguleringer.

  Forbehold

  Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.