-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Opplevelsesdesign: produkt og marked

Introduksjon

Kurset er en introduksjon til opplevelseøkonomien og beskriver og diskuterer produksjon, distribusjon, forbruk og markedsføring av opplevelser i ny og tradisjonell næringsvirksomhet. Fokus i kurset er på opplevelsesaspektet og opplevelsesdesign i opplevelsesøkonomien og understreker hvordan opplevelser kan gi økt verdi til kunder og bedrifter.

Kursets innhold

 • Opplevelsesøkonomi, en introduksjon.
 • Verdiskaping.
 • Forandringer i samfunnsforhold
 • Arenaer for opplevelse.
 • Innovasjon og forretningsmodeller.
 • Opplevelse som prosess. 
 • Opplevelsedesign:
 • Designprinsipper. 
 • Cocreation (samskaping).
 • Opplevelsesrommet.
 • Pine and Gilmore: De fire opplevelsesdimensjoner.
 • Storytelling.
 • Autentisitet.
 • Opplevelse som verktøy i markedskommunikasjon, image og merkevarebygging.
 • Opplevelser i næringer generelt og i servicenæringer spesielt.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.