Utdrag fra kursbeskrivelse

Oppstart av bedrift i kreativ næring

Introduksjon

Entreprenørskap er en nøkkelkompetanse i dagens arbeidsliv generelt og i kreativ næring spesielt. Kurset er lagt opp etter modell fra oppstartskurset ved bachelorstudiet i Entreprenørskap, men spisset mot kreativ næring.

Dette er et praksiskurs hvor studentene jobber med problemløsning, ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift innen kreativ næring. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned en bedrift, enten som Studentbedrift eller som ordinært selskap. Kurset følger rammeverket til Ungt Entreprenørskap. delrapporteringer i forkant av hver forelesning gjennom korte statusvideoer. Det forventes deltakelse i timer og arbeid utover forelesningene. Det er omsetningskrav for studentbedriftene som settes i samråd med klassen.

Kursets innhold

 • Entreprenørskap i kreativ næring
 • Forretningsideen og entreprenørens ressursgrunnlag
 • Entreprenørskapsteori
 • Valg av selskapsform, registrering
 • Organisering og styring
 • Nettverk og allianser
 • Produkt/tjeneste
 • Markedsføring, salg og distribusjon
 • Finansiering og budsjettering
 • Forretningsplan og pitching
 • Exit eller videre vekst?

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.