Utdrag fra kursbeskrivelse

Entreprenøren som leder

Introduksjon

I dette kurset skal studentene arbeide med videreutvikling av egen bedrift. Det er omsetningskrav for bedriftene. I kurset legges det spesielt vekt på entreprenøren som leder, og studentene skal reflektere over egne veivalg og videre for seg selv og bedriften. Vi går dypere inn i motivasjon, selvledelse, kommunikasjon og samarbeid.

Det legges opp til en aktiv læringsform gjennom studentpresentasjoner, problemløsning, diskusjoner, praktisk arbeid med egen bedrift i og utenfor undervisningen.  

Kursets innhold

  • Verdier, personlighet og motivasjon 
  • Selvledelse og emosjoner
  • Kommunikasjon, lytting og metodikk for veiledning 
  • Team, samarbeid og ledelse
  • Praktisk arbeid med egen bedrift
  • Bruk av teori
  • Refleksjonsverktøy 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.