-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Oppstart av bedrift

Introduksjon

Oppstart av bedrift er et praksiskurs hvor studentene skal bli bevisst egne ressurser som entreprenører, jobbe med problemløsning, ideutvikling, evaluering og oppsett av egen bedrift. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned en bedrift, enten som Studentbedrift eller som ordinært selskap. Studentene skal gjennom hele semesteret levere inn ukentlige logger i forbindelse med undervisningen og det løpende arbeidet med bedriften. Det forventes deltakelse i timer og arbeid utover forelesningene. Studentene skal lære å sette og jobbe mot omsetnings- og aktivitetsmål for bedriften.

Kursets innhold

Steg 0: Inspirasjon 
Steg 1: Entreprenørens ressurser: Personlighet, motivasjon og verdier
Steg 2: Entreprenørens ressurser: Team og nettverk
Steg 3: Ide, problemforståelse og selskapsform/registrering
Steg 4: Forretningsmodell 
Steg 5: Testing, feedback og læring 
Steg 6: Segmentering
Steg 7: Verdi, interessenter og produktbrosjyre
Steg 8: Salgsprosessen
Steg 9: Økonomi 
Steg 10: Forretningsplan
Steg 11: Pitch og presentasjon

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.