-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Organisasjonsteori og HRM

Introduksjon

Kursene i dagens modell ORG 3540 HR-ledelse og ORG 3600 Organisasjonsteori skal slås sammen til ett nytt programkurs. Ny kursbeskrivelse vil bli utarbeidet på bakgrunn av eksisterende kursbeskrivelser, når den skal brukes første gang våren 2026. 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.