-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Organisasjonsteori

Introduksjon

Menneskets unike evne til samarbeid og organisering skiller oss fra andre arter. Moderne organisasjoner har gitt oss banebrytende teknologisk utvikling, materiell velstand, velferdsstater og utdanning i alle lag av befolkningen. Samtidig er også skyggesidene ved organisasjonssamfunnet i form av miljøutfordringer og etiske dilemma blitt tydeligere. Nye forventninger til organisasjoner blir spesielt tydelige i lys av utviklingstrekk som globalisering og økonomisk liberalisering, ekspressivitet og merkevarefokus, sustainability, digitalisering, og global pandemi.

Hensikten med dette kurset er å forstå organisasjoners unike rolle i samfunnet, hvordan de fungerer og hvordan de kan møte nye utfordringer sentrale utviklingstrender gir dem.

Kursets innhold

 1. Organisasjonsteoriens historikk
 2. Organisasjonsteoriens sentrale teoriretninger
 3. Organisasjonsteorien i lys av sentrale trender:
  • Globalisering og økonomisk liberalisering
  • Ekspressivitet og merkevaretenking
  • Sustainability
  • Digitalisering
  • Global pandemi

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.