Utdrag fra kursbeskrivelse

Design av interaktive apper

Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

Kommunikasjon med kunder og andre interessenter foregår ofte i egne applikasjoner (app-er). Vi har en app for det meste i dag, og du som student skal lære om hvordan en app utvikles, hva en som utgjør en god app og hvilke bruksområder en app potensielt kan ha. Prinsipper for god interaksjonsdesign skal følges, og app-en skal være en ferdig prototype.  

Kursets innhold

  • Basisprinsipper for utvikling av applikasjoner, interaksjonsdesign og innovasjon
  • Kommunikasjon- og transaksjonsplattformer, betaling og sikkerhet
  • Teknologi og trender: AI, ML, VR, blokkjeder, chatboot etc.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.