Utdrag fra kursbeskrivelse

Design av interaktive apper

Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

Hensikten med kurset er å la studenten designe og utvikle en applikasjon basert på tidligere kunnskaper og innsikter ervervet i de foregående kursene.

Kursets innhold

  • Basisprinsipper for utvikling av applikasjoner, interaksjonsdesign og innovasjon
  • Kommunikasjon- og transaksjonsplattformer, betaling og sikkerhet
  • Teknologi og trender: AI, ML, VR, blokkjeder, chatboot etc.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.