-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon

Introduksjon

Organisasjoner består til syvende og sist av unike individer, og kunnskap om de egenskaper og ferdigheter som gjør mennesker ulike er relevant for en rekke organisatoriske prosesser og utfall. I beste fall kan den hjelpe organisasjonen til å velge den beste kandidaten til en ledig jobb, og til å sikre at ledere og medarbeidere når sine potensial. I verste fall kan mangelen på slik kunnskap føre til kostbare feilansettelser og gå ut over organisasjonens ytelser og konkurransedyktighet.

I dette kurset lærer du om både individuelle forskjeller (differensialpsykologi) og seleksjon. Under individuelle forskjeller legges det størst vekt på personlighetspsykologi, herunder arv/miljø-problematikk, sentrale teoretiske perspektiver på personlighet og personlighetstester. Kurset legger også vekt på begrepene intelligens og emosjonell intelligens som uttrykk for individuelle forskjeller, og drøfter disse begrepene med hensyn til testmetodikk. Kurset tar videre for seg personlighet og individuelle forskjeller med hensyn til seleksjon av nye medarbeidere, og diskuterer hvordan ulike seleksjonsmetoder som intervju og psykologiske tester kan hjelpe organisasjonen å dekke sine kompetansebehov. Målet er at studentene i etterkant skal forvalte bred, nyansert og praktisk innsikt innen temaene personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon.

Kursets innhold

  • Det trekkteoretiske perspektivet på personlighet
  • Andre perspektiver på personlighet, herunder det psykodynamiske, det kognitive og det humanistisk-eksistensielle
  • Evolusjon, genetikk og personlighet
  • Personlighet, helse og hardførhet
  • Intelligens og emosjonell intelligens
  • Jobbanalysen og kompetansepotensial
  • Intervju som seleksjonsverktøy
  • Tester og testmetodikk i seleksjonssammenheng

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.