Utdrag fra kursbeskrivelse

Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon

Introduksjon

Organisasjoner består til syvende og sist av unike individer, og kunnskap om de egenskaper og ferdigheter som gjør mennesker ulike er relevant for en rekke organisatoriske prosesser og utfall. I beste fall kan den hjelpe organisasjonen til å velge den beste kandidaten til en ledig jobb, og til å sikre at ledere og medarbeidere når sine potensial. I verste fall kan mangelen på slik kunnskap føre til kostbare feilansettelser og gå ut over organisasjonens ytelser og konkurransedyktighet.

Dette kurset har hovedvekt på personlighetspsykologi, og drøfter både arv/miljø-problematikk og sentrale teoretiske perspektiver på personlighet. Kurset legger særlig vekt på det trekkteoretiske perspektivet på personlighet, og gir studentene en innføring i både gjengs og anbefalt bruk av personlighetstester. Begrepene intelligens og emosjonell intelligens blir også drøftet, med vekt på forskningsbasert og oppdatert kunnskap om bruk av evnetester. Kurset tar videre for seg personlighet og individuelle forskjeller med hensyn til seleksjon av nye medarbeidere, og diskuterer hvordan ulike seleksjonsmetoder som intervju og psykologiske tester kan hjelpe organisasjonen å dekke sine kompetansebehov. Målet er at studentene i etterkant skal forvalte bred og nyansert innsikt innen temaet personlighet og individuelle forskjeller, i tillegg til å kunne forholde seg fagkritisk til gjeldende metoder for rekruttering og seleksjon av nye medarbeidere.

Kursets innhold

Personlighetspsykologi

 • Evolusjon, genetikk og personlighet
 • Det trekkteoretiske perspektivet på personlighet
 • Psykodynamisk personlighetsteori
 • Kognitiv personlighetsteori
 • Humanistisk-eksistensiell personlighetsteori
 • Personlighet, helse og hardførhet

Andre individuelle forskjeller

 • Intelligens
 • Emosjonell intelligens

Individuelle forskjeller og seleksjon

 • Jobbanalysen
 • Kompetansevurderinger
 • Intervju som seleksjonsverktøy
 • Evnetester
 • Personlighetstester
 • Testmetodikk

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.