-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Prisbeslutninger

Introduksjon

Pris er den faktoren som i sterkest grad påvirker bedriftenes inntjening. Samtidig mangler bedrifter ansatte med formell kompetanse innenfor prisbeslutninger.

Kompetanse om prisbeslutninger gir et konkurransefortrinn på jobbmarkedet fordi det er relevant for alle type bedrifter og bransjer.

Dette kurset i prisbeslutninger leder studentene gjennom en prisbeslutningsprosess hvor de skal analysere og utvikle en prisstrategi for en selvvalgt bedrift. Bransjene de velger kan være alt fra entreprenører og oppstartsbedrifter, service og tjenester, B2B, helse og velvære, kultur og kreative aktører, globale markeder, teknologi, netthandel, delingsøkonomien, og miljø og grønne produkter, for å nevne noen. Arbeidet med prisbeslutninger gir studentene innsikt i verktøy som trengs for å jobbe systematisk, analytisk og planmessig med prisutviklingen i enhver bedrift.

Kursets innhold

 • Målsettinger for prisstrategien 
 • VTC-analyser av prisstrategier 
 • Conjoint analyse og Van Westendrop-modellen
 • Variasjon i betalingsviljen ut fra produktenes egenskaper 
 • Variasjon i betalingsviljen ut fra kundenes egenskaper 
 • Priskriger 
 • Pris som virkemiddel innenfor miljø og bærekraft 
 • Pristaktikk, salg og rabatter 
 • Priskalkulasjoner
 • Prismanipulasjon og etisk prising 
 • Netthandel og prising i digitale markeder 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.