Utdrag fra kursbeskrivelse

Privat tjenestepensjon

Introduksjon

Dette er et kurs som fra våren 2018 er heldigitalisert.  Det er ingen tradisjonell klasseromsundervisning i kurset, men undervisningen foregår form av temavideoer, oppgaver, case og webinarer.   

Kurset er beregnet på ansatte i forsikringsnæringen som arbeider med privat tjenestepensjon. Kurset vil også være interessant for andre som jobber med pensjonsrelaterte spørsmål, for eksempel tillitsvalgte og personalansvarlige.

Kurset er akkreditert av europeiske Eficert (European Financial Certification Organisation).

Kursets innhold

Kurset behandler følgende temaer:

Pensjonssystemet

Lover og regler for forsikringsvirksomhet

Obligatorisk tjenestepensjon

Innskuddspensjon

Forvaltning av pensjonskapital

Ytelsespensjon og fripoliser

Hybridpensjon etter tjenestepensjonsloven

Kontoutskrift og regnskapsføring av pensjonsordninger

Risikodekninger og andre personforsikringer

Kompletterende pensjonsprodukter

Tjenestepensjonene og konsernforhold, foretaksendringer mv

Omdanning, sammenslåing og opphør av tjenestepensjonsordninger

Informasjon og rådgivning innen privat tjenestepensjon

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor

Mifid og IDD

Etiske betraktninger

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.