Utdrag fra kursbeskrivelse

Produksjonsledelse for kultur og underholdningsbransjen

Introduksjon

De fleste underholdnings- og kulturbransjene har i løpet av de siste årene gjennomgått en intensivert profesjonalisering, og de opplever også store omveltninger drevet blant annet av den teknologiske utviklingen. Dette har skapt nye krav til kunnskap og ferdigheter hos alle med lederansvar i en produksjon.

Bransjene har sterkt behov for ledere som ikke bare har forståelse for de tekniske, kunstneriske og kreative prosessene, men som også har økonomisk og administrativ tyngde for å styre prosessene innenfor gitte kostnadsrammer. Samtidig må produksjonslederne forstå hva som ligger bak tallene slik at de kreative verdiene som utgjør produktets kjerne ivaretas.

Programmet fokuserer på ledelse av selve produksjonsprosessen, altså realiseringen av prosjektene. Dette er en ømfintlig prosess hvor gjennomføringsmåten er helt avgjørende for kvaliteten og verdien av sluttproduktet, og usikkerheten er stor siden produksjonen i stor grad består av kreative prosesser og prestasjoner. Gjennomføringsmåten må også tilpasses hvert enkelt prosjekts behov.

Programmet er teoretisk forankret, men praktisk rettet. Det tilbys av BI i samarbeid med Virke Produsentforeningen, Danse- og teatersentrum (DTS), Produsentforeningen for Privatteatre, Warner Bros. Norge og Nordic Stories.

Kursets innhold

Cirka halvparten av hver modul vil omhandle prosjektledelse og økonomistyring. Her vil deltakerne blant annet tilegne seg kunnskap om prosjektorganisering, nedbrekk, kostnadsforståelse, ressurs- og tidsplanlegging, budsjettering (med bruk av Excel og Movie Magic Scheduling & Budgeting), likviditetsplanlegging, kostnadskontroll og avviksanalyse. I tillegg vil hver modul ha fordypning i følgende tema:

Modul I. Produksjonsleder-rollen innenfor film, TV og scenekunst

 • Din rolle som produksjonsleder i spillefilm, TV, reklamefilm, teater, konsert, events
 • Verdiskaping i kreative prosjekter, samspillet mellom kreative og økonomiske hensyn

Modul II. Ledelse av kreative produksjoner

 • Ledelsesstrategier
 • Teknikker for bygging av gode team
 • Gruppeprosesser og nettverk

Modul III. Forhandlinger og konflikthåndtering

 • Forhandlingsteori og teknikker
 • Kommunikasjon for integrative forhandlinger
 • Konflikthåndtering og vanskelig feedback

Modul IV. Risiko og kriseledelse

 • Risikoanalyser
 • Risikohåndtering
 • Kriseledelse og krisehåndtering

Modul V. Avtaler, kontrakter og finansiering     

 • Overenskomster og avtaleverk
 • Bruk av avtaler og kontrakter i produksjonene
 • Prosjektfinansering

 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.