Utdrag fra kursbeskrivelse

Programming, data extraction and visualisation

Introduksjon

Dette utdraget finnes kun på engelsk, les utdraget på den engelske siden.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.