-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Regnskap og budsjettering i offentlig sektor

Kursets innhold

1. Generelle prinsipper for regnskap

 • Styringssystemer og styringsforståelse
 • Grunnleggende regnskapsteori
 • Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

2. Kommunalregnskapet

 • Det kommunale årsregnskapet
 • Forskrifter
 • Årsregnskapet (drift/investering/balanse)
 • Analyse av regnskapet
 • KOSTRA

3. Regnskapsføring i Staten

 • Regnskap og økonomistyring i Staten
 • Økonomireglementet; Finansdept.
 • Bevilgningsreglementet: Finansdept.
 • Fullmaktene

4. Kommunal budsjettering

 • Kommunal planlegging/virksomhetsplanlegging
 • Budsjetteringsprosessen
 • Budsjett- og regnskapsrapporter

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.