-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Regnskapsførerskikk og etikk

Introduksjon

Dette kurset inngår i studieplanen for å oppnå godkjenning som norsk statsautorisert regnskapsfører. Studiet tilfredsstiller kravene i regnskapsførerforskriften av 16 desember 2022 (utdanningskrav til statsautorisert regnskapsfører).

Kursets innhold

Studiet omfatter følgende hovedemner:

  • Lovreguleringen av regnskapsføreryrket
  • Kravene i god regnskapsføringsskikk
  • Kravene til risikostyring
  • Plikten til å rapportere mistenkelige transaksjoner
  • Bokføringsreglene
  • Etikk i regnskapsførerfaget

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.