Utdrag fra kursbeskrivelse

Regnskapsorganisasjon og systemer

Introduksjon

Et moderne regnskapssystem skal produsere relevant og pålitelig økonomisk informasjon i tide og på en kostnadseffektiv måte. IKT påvirker sterkt utformingen av det tekniske regnskapssystemet og rutinene for bokføring. Bokføringen er omfattende regulert av bokføringsloven og forskrifter og bokføringen må skje innen legale rammer,

Kursets innhold

 1. Et godt regnskapssystem – hva er det?
 2. Formelle krav, regnskapslov og bokføringsloven, god bokføringsskikk
 3. Intern kontroll, Coso og kontrollmiljø
 4. Regnskapssystem, oppbygning og sammenheng med forsystemer
 5. Risikovurdering og kontrolltiltak
 6. Regnskapsrutiner, roller og praktisk regnskapsarbeid
 7. IT-systemer og SQL: datafangst, registrering, tabeller og rapporter
 8. Sikre og pålitelige regnskapsdata. Oppbevaringsplikt for regnskapsmaterialet. Autentitetsbevis for elektronisk lagrede data.
 9. Automatisk utveksling av regnskapsdata. XML, banktransaksjoner og Altinn.
 10. Avslutninger: kortperiodiske og årlige avslutninger. Årsavslutningssystemer.
 11. Revisjon og attestasjon av regnskapsforhold der teknologirisiko er viktig.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.