Utdrag fra kursbeskrivelse

Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser

Introduksjon

Å ansette de riktige medarbeiderne er viktig for enhver virksomhet. Feilansettelser er svært kostbart, derfor er det viktig å benytte gode og treffsikre metoder i rekruttering og utvalg. Det er en godt dokumentert sammenheng mellom gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet. Dette kurset gir blant annet en innføring i hvordan du kan øke kvaliteten på jobbintervjuene, samt kombinere ulike utvalgsmetoder, herunder psykologiske tester, for derved å gjøre bedre ansettelser. Kurset fokuserer på hele ansettelsesprosessen, fra jobbanalysen til den riktige medarbeideren er ansatt. Teorier om personlighet og intelligens vil også bli belyst, da dette er viktig kunnskap for å kunne vurdere kandidaters egnethet for en stilling.

Like viktig som ansettelsen er de nyansattes organisasjonssosialisering. Kunnskap om den nyansattes læringsprosesser, tilretteleggelse for læring, kunnskapsdeling i etablert praksis, tilgang til og utvikling av eksplisitt og taus kunnskap, formell og uformell læring, verktøy og opplæringsplaner, ansvarliggjøring av ledere, kolleger og den nyansattes selv blir derfor en avgjørende del av dette kurset. Målet er å følge hele prosessen fra ”on-boarding” til etablering av den nyansatte og hva som kjennetegner en vellykket læring og sosialiseringsprosess.

Kursets innhold

Ulike utvalgsmetoder, deres effektivitet og nytteverdi
Jobbanalysen – fundamentet for utvalgsprosessen
Jobb-intervjuet
Psykologiske grunnbegreper for rekruttering og læring
Krav til og oversikt over psykologitester
Læring i organisasjoner – - formell og uformell

Taus og eksplisitt kunnskap
Organisasjonssosialisering: nyansattes læringsprosesser

Kunnskapsdeling og tillit - tilgang til viktige kunnskapskilder
Formelle og uformelle sosiale fellesskap for læring og kunnskapsutvikling
Etablerte kollegaer som coacher, mentorer og rollemodeller

 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.