-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Revisjon, teori og metode

Introduksjon

Dette er et pliktkurs som gir studentene nødvendig forståelse av de teoretiske og metodiske vurderinger og verktøy en ekstern revisor trenger for å kunne gjennomføre revisjon av finansielle regnskap i en tid hvor regnskapsdata og -informasjon i stor grad digitaliseres og påvirkes av internasjonal utvikling.

Kursets innhold

 • Forstå formålet med revisjon av finansregnskapet og attestasjonstjenester i et internasjonalt perspektiv
 • Forstå den økonomiske etterspørselen etter revisjon inklusive markedsmekanismer
 • Revisjonens rolle i et virksomhetsstyringsperspektiv
 • Kjenne til hvordan revisor vurderer et potensielt oppdrag og formulerer engasjementsbrev
 • Forstå bedrift og bransje samt legale aspekter med konsekvens for revisjonen
 • Revisjonsprosessen
 • Planlegging av revisjonen og hvordan man reviderer forretningsprosesser
 • Vurdere vesentlighet og risikovurderinger inklusive forretningsrisiko og revisjonsrisikomodellen
 • Vurdere intern kontroll og kontrollrisiko
 • Vurdere risiko for misligheter med konsekvens for revisjonen og rapportering
 • Revisjonsbevis og analytisk revisjon
 • Revisjon av viktige transaksjonssykluser - spesielt salgsprosessen
 • Testmetoder og innsamling og vurdering av bevis, bruk av statistiske metoder
 • Vurdering av latente forpliktelser og hendelser etter balansedatoen, fortsatt drift vurderinger
 • Revisjon av styrets beretning, ledelsesrapportering, skrive revisjonsberetning

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.