-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Samfunnsøkonomi II

Kursets innhold

Tentativ liste over emner (med referanser til den foreslåtte læreplanen i parentes):

 1. Knapphet og valgmuligheter: husholdninger, bedrifter og likevekt (CORE 3, 7 og 8 + matt)
 2. Sosial interaksjon (CORE 4)
 3. Eiendom og makt: Gjensidige gevinster og konflikt (kjerne 5)
 4. Firmaet: Eiere, ledere og ansatte (CORE 6)
 5. Banker, penger og kredittmarkedet (Core 10)
 6. Leiesøking, prissetting og markedsdynamikk (kjerne 11)
 7. Pengepolitikk og inflasjonsmål (S&R)
 8. Finanspolitikken og oljefondet, tosektormodell (?)
 9. Nasjonen og verdensøkonomien (Core 18-Capstone)
 10. Økonomisk vekst og vekstregnskap (Weil?)
 11. Økonomisk ulikhet (Core 19-Capstone)
 12. Innovasjon, informasjon og nettverksøkonomien (Core 21-Capstone)

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.