-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Skatt- og avgiftsrett, basis

Introduksjon

Kursets innhold avgrenses mer med de emner og problemstillinger som gjennomgås i undervisningen.

Kursets innhold

 • Fritaksmetode og aksjonærmodell
 • Deltagermodell og foretaksmodell
 • Kontinuitetsprinsipper
 • Innmatsalg vs aksjesalg
 • Fusjon/fisjon og andre omorganiseringer
 • Inn- og utflytting
 • Bostedsbeskatning
 • Innføring i sentrale emner innen internasjonal skatterett
 • Endring av ligning
 • Tilleggsskatt

Undervisningen i merverdiavgiftsrett vil særlig rette seg mot følgende emner:

 • Avgiftsrettens grunnbegreper
 • Fradragsretten for inngående merverdiavgift
 • Beregningsgrunnlaget for mva
 • De sentrale unntak og fritak for mva
 • Import og eksport av varer og tjenester
 • Reglene for uttaksmerverdiavgift
 • Justeringsreglene

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.