-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Skatterett - selskapsbeskatning og avgiftsrett

Introduksjon

Kurset skal legge et grunnlag for at studentene skal kunne forstå og forholde seg til næringslivets skatte- og avgiftsspørsmål. Dette gjelder både nasjonale og internasjonale spørsmål. Med det omfang skatte- og avgiftslovgivningen etter hvert har fått, med stigende internasjonalisering og teknisk kompleksitet, må en økonomi- og regnskapskyndig i sin utdannelse i betydelig grad vektlegge skatte- og avgiftsrett. For å treffe hensiktsmessige valg mellom forskjellige økonomiske alternativer må man ofte forstå det krevende samspill mellom regnskaps-, selskaps-, skatte- og avgiftsregler. I dagens internasjonaliserte samfunn er det også svært viktig at en har forståelse for samspillet mellom norske rettsregler og internasjonale regler. Uten innsikt i de skattemessige konsekvenser kan en økonomi- eller regnskapsansvarlig ikke forholde seg til en rekke av de spørsmål virksomhetene i dagliglivet står overfor.

Kursets innhold

 • Den alminnelige bedriftsbeskatningen i Norge
 • Internasjonal skatterett – skatteavtaler og EU-/EØS skatterett
 • Hva etablerer skatteplikt til Norge?
 • Skattemessige konsekvenser ved inn- og utflytting av Norge
 • Omgåelse
 • Internasjonal skatteplanlegging
 • Merverdiavgiftssystemet
 • Merverdiavgift ved omsetning
 • Merverdiavgift ved uttak
 • Merverdiavgift ved eksport og import
 • Fradrag for inngående merverdiavgift og justering

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.