-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Social Entrepreneurship

Introduksjon

Hovedtema i kurset er sosialt entreprenørskap: Å etablere selskaper med forretningside om å løse et sosialt eller kulturelt problem ved bruk av forretningsmessige midler. Studentene vil bli eksponert for dilemmaer og valgmuligheter som er spesielle for sosiale entrepriser i motsetning til rene kommersielle foretak. Studentene vil også lære å identifisere sosialt handlingsrom, prøve ut verktøy for endring, og å reflektere over nødvendigheten av å balansere mellom sosiale og økonomiske hensyn. Caser og etnografisk materiale hentes fra alle verdensdeler. Kurset er en mulighet for studenter som vurderer å starte en sosial virksomhet. Det er også egnet for internasjonale studenter som ønsker å utvikle sine ferdigheter til å arbeide som sosiale og kulturelle innovatører i sine hjemland, så vel som norske studenter som vurderer karrierer i ideelle, norske selskaper, eller utenlands.

Kursets innhold

  • Introduksjon til sosialt entreprenørskapsfeltet
  • Sosiale entreprenører
  • Market, stat og det sivile samfunn
  • CSR 2.0
  • Ashoka
  • Moralen i det sosiale
  • Politiske og kulturelle betingelser
  • Å etablere en sosial entreprise
  • Entreprenørskap som sosial praksis

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.