Utdrag fra kursbeskrivelse

Sosiale medier og nettverk

Introduksjon

Sosiale- og nettverkmedier er blitt verdifulle teknologier i forretningsdrift i alle typer av bransjer. Kanalene gir virksomheter effektive måter å følge kunden og andre interessenter på, og skaper møteplasser for samhandling og kunnskapsdeling i et omfang vi aldri tidligere har sett. Men hvordan bør virksomheter tilnærme seg sosiale kanaler og nettverk som en arena for verdiskapning? Viktig er det å forstå hvilke taktiske og strategiske valg som må tas for å høste gevinster gjennom å kommunisere effektivt og troverdig med den man ønsker å nå.

 

Kursets innhold

 • Medieutviklingen, forbrukertrender, drivere for forandring  
 • Den digitale kundereisen
 • Nettverksteori - teknologimediert kommunikasjon og samhandling.
 • Strategisk forankring, organisatoriske forutsetninger
 • Sosiale kanaler og nettverk i forretningsdrift;
  • analyse/innsikt
  • internkommunikasjon
  • kundedialog - CRM
  • kunnskapsdeling/samhandling
  • markedsføring og merkevarebygging
  • Influencer marketing
  • produktutvikling, innovasjon
 • Sosiale medieplattformer, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
 • Innholdsmarkedsføring og innholdsproduksjon
 • Etikk og juss 
 • Måling av kommunikasjonseffekt

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.