Utdrag fra kursbeskrivelse

Sosiale medier

Introduksjon

Mediemarkedet og kommunikasjonsmønstre er i stor endring. Sosiale nettverk har skapt betydningsfulle arenaer for relasjonsbygging til kunder og virksomheters øvrige interessenter. Dette byr på muligheter og utfordringer for alle som har et bevisst forhold til eget omdømme- og kommunikasjonsarbeid. Viktig er det derfor å forstå hvilke krav som stilles for å kommunisere effektivt og troverdig med de vi ønsker å nå.

Kursets innhold

  • Datasamfunnet og sosiale mediers rolle i virksomheters forretningsdrift
  • Sosial demokratisering; sosiale medier rolle i samfunnet
  • Sosiale medieplattformer, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
  • Sosiale medier i markedskommunikasjonsmiksen
  • Innholdsmarkedsføring og innholdsproduksjon i sosiale medier
  • Sosiale medier i næringslivet; etiske og juridiske dilemmaer

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.