-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Statistikk for økonomer

Introduksjon

Dette er et grunnleggende statistikk-kurs og inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk-administrative fag. Kurset gjennomføres i vårsemesteret.

Kursets innhold

  • Beskrivende statistikk
  • Sannsynlighetsmodeller og sannsynlighetsregning
  • Sannsynlighetsfordelinger
  • Estimering
  • Hypotesetesting
    • Parametriske og ikke-parametriske tester
  • Enkel lineær regresjon

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.