Utdrag fra kursbeskrivelse

Statistikk for økonomer

Introduksjon

Statistikk er et grunnleggende statistikk-kurs som inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk administrative fag. Kurset gjennomføres i vårsemesteret.

Kursets innhold

 • Beskrivende statistikk
  • kap.  1
 • Sannsynlighetsmodeller og sannsynlighetsregning
  • kap.  2 -4
 • Sannsynlighetsfordelinger og estimering
  • kap.  5 - 8 bortsett fra Poisson-fordelingen, Opsjoner og Lotterimodellen
 • Hypotesetesting
  • kap.  9
 • Parametriske og ikke-parametriske tester
  • kap. 10 bortsett fra Wilcoxons test
 • Samvariasjon
  • kapittel 11: enkel lineær regresjon

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.