Introduksjon

Dette kurset bygger på Strategi I og Organisasjonsteori og HRM, og er et kurs i strategiske utviklingsprosesser og implementering. Kurset omhandler ledelse, endringsprosesser, og organisering som viktige komponenter i strategiprosessen.

Kursets innhold

  • Strategisk tilpasning
  • Organisatorisk læring
  • Strategisk evne: operasjonell og dynamisk
  • Strategiprosesser
  • Internasjonaliseringsprosesser
  • Strategisk integrasjon
  • Strategisk organisering
  • Strategisk ledelse

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.