-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Strategi og nye forretnings­modeller

Introduksjon

Vi har i de siste årene sett hele bransjer forsvinne (video-utleie, fotobutikker) og vi står foran stor arbeidsledighet i yrker hvor roboter/software kan ta over (banker, eiendomsmegler, finansmegler, og mange andre).   Samtidig skapes nye bransjer og nye muligheter, for eksempel gjennom netthandel og delingsøkonomi (Uber, AirBnB).

Bedriftene må innovere – de må skape nye produkter, tjenester, og plattformer. Men enda viktigere er det å utvikle nye forretningsmodeller for å skape bærekraftig inntjening. 

Den første halvdelen av kurset dreier seg i hovedsak om innovasjonsstrategi: Hvordan skal bedrifter gå frem for å klare å skape verdi av nye ideer? Vi gir et innblikk i hvordan bedriftene kan benytte både fysiske og digitale kanaler for å nå sine strategiske mål, og hvordan de kan bygge en kultur for innovasjon. Vi går også inn på det viktige temaet verdibasert ledelse. 

Den andre delen av kurset dreier seg om utvikling av nye forretningsmodeller som skal sette innovasjoner ut i markedet. En forretningsmodell beskriver bakgrunnen for hvordan en bedrift skaper, leverer og henter inn verdi. Denne verdien kan være økonomisk eller ikke-økonomisk (for eksempel miljømessig).

En forretningsmodell er et perspektiv for å kommersialisere et eksisterende eller nytt verdiforslag. Et verdiforslag er en presentasjon av det innholdet som gjør at kunder vil betale for det som bedriftene tilbyr.

I dette kurset ser vi på tre sentrale perspektiver innen forretningsmodeller. Perspektivene har hver sine sterke sider, og utfyller hverandre. I løpet av kurset vil studentene utvikle konkrete forretningsmodeller for bedrifter, og kunne bruke disse til å utvikle levedyktige og fornyede strategier.

Kursets innhold

  • Sentrale modeller innen innovasjonsstrategi
  • Nasjonale og internasjonale eksempler på bedrifters innovasjonsstrategi
  • Forstå hvordan fagfeltene innovasjon (å skape verdi av nye ideer) og forretningsmodeller kan forsterke hverandre
  • Viktigheten av multikanalstrategi i tiden fremover
  • Viktigheten av å forstå hva verdibasert ledelse er, og hvordan man kan skape en kultur for innovasjon
  • Hvordan og hvorfor noen av verdens største bedrifter (som Kodak) gikk under i løpet av noen få år
  • Tre sentrale perspektiver innen forretningsmodeller, og hvordan forretningsmodeller kan omsette en innovasjonsstrategi til praksis.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.