-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Tactical Marketing

Introduksjon

Taktisk markedsføring øver studentene til å ta markedsføringsvalg med det formål å få bedrifter til å vokse og overleve i krevende markeder. Studentene blir trenet i å vurdere markedsforhold, sette opp en konkurransedyktig strategi samt foreta taktiske markedsbeslutninger.

Taktisk markedsføring skiller seg fra andre kurs ved at det er bygd opp rundt et praktisk og realistisk simuleringsspill.

Studentene blir satt til å lede markedsavdelingen i et større internasjonalt selskap. Selskapet er utsatt for sterk konkurranse, krevende kunder, og aggressive konkurrenter. Gjennom simuleringsspillet blir studentene ledet gjennom ulike faser av arbeidsoppgaver. Dette består i å ta beslutninger om produktegenskaper og utvalg, prisstrategi, tilgjengelighet, håndtering av budsjetter, samt finansiell planlegging. Gjennom spillet utvikles evnen til å analysere situasjonen, forstå konsekvensene av beslutninger før de fattes, samt se hvordan markedsbeslutninger påvirker hele organisasjonen, nødvendigheten av avveininger og mulige utfall.
 

Kursets innhold

  • Analysere data fra markedsundersøkelser
  • Designe produkter som appellerer til ulike markedssegmenter
  • Utvikle reklamekampanjer, belønningssystemer til salgsstaben, utvikle prisalternativer
  • Fordele knappe ressurser til FoU, reklame og distribusjon
  • Velge og prioritere FoU-prosjekter som resulterer i nye funksjoner i produktet
  • Planlegge og gjennomføre en markedsføringskampanje
  • Behandle likviditet
  • Konkurrere head-to-head med andre business team
  • Justere strategi og taktikk som respons på økonomiske resultater, konkurrentenes taktikk og kundenes behov

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.