-

Introduksjon

Kurset passer for alle som jobber med utvikling av forsikringsprodukter på liv- og skadesiden. Dette er også et kurs som passer for de som jobber med rædgivning i forsikringsselskapene og i forsikringsformidlingsselskapene. Kurset er akkreditert av europeiske Eficert (European Financial Certification Organization)

Kursets innhold

  • Valg av forretningsområder og produktdesign
  • Utarbeidelse av forsikringsavtalen
  • Utvikling av risikopremie
  • Statiske metoder i underwritingen
  • Utvikling av kvotert premie
  • Håndtering av selskapets risikoeksponering
  • Implementering av kontrollsystemer
  • Budsjettering og overvåkning av underwriting-resultater

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.