Utdrag fra kursbeskrivelse

Verdiskapende rådgivning

Introduksjon

Kurset har fokus på konkurransedrivere til profesjonelle tjestetilbydere, hva kreves for å skape økonomiske resultater, både for kunden og sin egen virksomhet. Kursets målsetning er at det skal være praktisk anvendbart, og derved kreves det en aktiv deltakelse fra studenten. Kurset bygger på tidligere fag og skal gi studenten økt forretningsforståelse. Tjenestens verdi, personens rolle og evne til å kommunisere vil være tre sentrale tema.    

Kursets innhold

  • Verdiskaping gjennom profesjonelle tjenester
  • Forretningskonversasjonens strategiske betydning
  • Digitale forretningssystemer som støtter rådgiveren
  • Forretningsprosesser som har betydning for virksomhetens resultat
  • Markedsmuligheter og endringer
  • Rådgiverens vei til kontrakter
  • Relasjoner og nettverk
  • Selvledelse og egenutvikling

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.