-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Verdiskapende rådgivning

Introduksjon

Kurset har fokus på konkurransedrivere til profesjonelle tjenesteleverandører, og hva som kreves for å skape økonomiske resultater. Ved å studere hva rådgiverrollen og verdiskaping innebærer - vil studenten kunne utvikle forståelse for den kommersielle delen av sin framtidige rolle som rådgiver. En viktig del av rådgiverrollen er forståelsen for bærekraft og verdiskaping, og som markedsføringsloven er en viktig premissgiver for å ivareta.

Kursets målsetning er at det skal være praktisk anvendbart, og derved kreves det en aktiv deltakelse fra studenten. Kurset bygger på tidligere fag og skal gi studenten økt forretningsforståelse. Verdien av tjenestene, rådgivers rolle og evne til å kommunisere vil være tre sentrale tema.    

Kursets innhold

  • Verdiskaping gjennom profesjonelle tjenester
  • Forretningskonversasjonens strategiske betydning
  • Digitale forretningssystemer som støtter rådgiveren
  • Forretningsprosesser som har betydning for virksomhetens resultat
  • Markedsmuligheter og endringer
  • Rådgiverens vei til kontrakter
  • Relasjoner og nettverk
  • Selvledelse og egenutvikling
  • Markedsføringsloven 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.