-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Videregående emner i virksomhetsstyring

Introduksjon

Fagfeltet økonomi- og virksomhetsstyring har gjennomgått store endringer de senere årene, blant annet gjennom en sterkere kobling til ledelses- organisasjons- og strategifagene og gjennom en tydeligere orientering mot relevant beslutningsinformasjon for ledere på ulike beslutningsnivåer. Kursinnholdet er begrenset til prestasjonsstyring, og omfatter bl.a. balansert målstyring, beyond budgeting, prognosebasert styring og insentivsystemer.

Kursets innhold

 1. Alternative styringsmål og styringskonsepter
  • Fra finansiell til balansert målstyring
  • Balansert målstyring på konsernnivå
  • Balansert målstyring i offentlig sektor og i not-for-profit-organisasjoner
  • Et kritisk blikk på balansert målstyring
  • Videregående emner i budsjettering
  • Praktiske implikasjoner av beyond budgeting
  • Levers of Control
  • Prognosebasert styring
    
 2. Incentiver og atferd
  • Agentmodeller
  • Incentivmodeller
  • Atferdsøkonomi

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.