-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Videregående finansregnskap og regnskapsteori

Introduksjon

Dette kurset inngår i opplæringen i årsregnskap på revisorstudiet.

Kursets innhold

  • Sentrale skattemessige vurderingsregler
  • Beregning av utsatt skatt
  • Behandling av utsatt skatt i årsregnskapet
  • Regnskapsmessig behandling av oppkjøp av datterselskaper
  • Interne transaksjoner i konsernregnskapet
  • Andre emner knyttet til konsernregnskap
  • Internasjonal regnskapsregulering
  • Regnskapsteori
  • Kort om andre emner som regnskapsavleggelse for små foretak, noter og årsberetning

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.