Skoleledelse

OTL Workshop

Open-to-learning™ Leadership hjelper ledere i skoler og barnehager å bygge tillit samtidig som man driver problemløsninger og skaper resultater. Balansen er krevende, men nå kan du lære hvordan på våre OTL™-workshops!

LEDEREN HAR ALLTID RETT? 

Har du opplevd at du i dialog med andre har lyttet for først og fremst gi et godt svar, mer enn å faktisk forsøke å forstå den andres perspektiv? Har du kanskje vært overbevist om at du har fasitsvaret, den eneste riktige løsningen eller kanskje til og med en bestemmelse eller regel som gir deg rett? Hvordan har denne holdningen påvirket dialogen? Har den hatt betydning for tilliten i relasjonen dere imellom?  

Holdningen at lederen har rett, er en vanlig fallgruve når ledere kommuniserer. Resultatet er at kommunikasjonen blir enveis og folk mister tilliten og motivasjonen til deg som leder. Det interessante spørsmålet er hvilke verdier og holdninger du har som gjør at du også havner i denne fallgruven? 

TILLIT ER NØKKELEN I SKOLER OG BARNEHAGER 

I skoler og barnehager er man avhengig av et velfungerende relasjoner mellom mennesker. Samspill mellom medarbeidere, foreldreutvalg, barnevern, helsevesen, NAV og andre er en nødvendig- og krevende del av hverdagen som leder. Evnen til å bygge tillit i disse relasjonene er dermed en kritisk lederferdighet. Slik tillit skapes i møtet mellom mennesker og i kommunikasjonen mellom dem. 

OPEN-TO-LEARNING™ LEADERSHIP 

Open-To-Learning™ Leadership (OTL) er en måte å tenke på, å være på og å handle på. OTL er utviklet av professor Viviane Robinson på University of Auckland, New Zealand, og basert på 30-års forskning på elevsentrisk ledelse. Kjernen er å lære ledere å skape tillit på den ene siden og å skape resultater på den andre.  

På en Open-To-Learning™ Workshop får du muligheten til å bli kjent med deg selv bak dine egne handlinger. Med det som utgangspunkt vil også kunne trene på hvordan du kan bli bedre på å bygge og bevare tillit i kommunikasjon. Workshopen er svært praktisk orientert der du i to dager trener aktivt på samtaler og får tilbakemelding fra andre ledere og våre akkrediterte OTL™-fasilitatorer.  

OTL™-workshops passer for alle som utøver ledelse formelt eller uformelt i skoler og barnehager. Det være seg rektorer, inspektører, avdelingsledere, rådgivere, fagledere, styrere, eller pedagogiske ledere. Under kan du melde deg på vårens workshops.

For mer informasjon om OTL kontakt Hilde Salte på hilde.salte@bi.no

MELD DEG PÅ OTL™-WORKSHOP

For deg som jobber i skolen
29. - 30. mars - Meld deg på

SLIK GJENNOMFØRES EN OTL™-WORKSHOP

Våre to-dagers workshop er strukturert som følgende:  

Dag 1
Du vil bli introdusert for teorien bak Open-to-Learning™ (OTL™) Leadership og få hjelp til å forstå din lederstil i henhold til OTL™-verdiene. 

Dag 2
Du vil få muligheten til å praktisere og få individuell coaching og gruppecoaching. Du vil få tilbakemelding fra våre erfarne og akkrediterte fasilitatorer på praktiseringen av din lederstil, og hvordan du kan endre atferd for å utføre mer effektive samtaler.